PRODUKTY KONTAKT

Centrowniki są narzędziem niezbędnym dla jakościowego montażu rurociągów. Ich zadaniem jest wzajemne współosiowe ustawienie obu końców rur (centrowanie). Utrzymanie wymogów jakościowych bez ich użycia wydaje się niemożliwe. Uzyskanie współosiowości zgodnej z wymogami technicznymi to pierwszy powód aby zakupić centrownik.

Dobre -bez przesadzeń zmontowanie styku umożliwia przetopienie obu krawędzi i zmniejszenie z tego tytułu występujących wad. Naprawy wadliwie wykonanych połączeń są znacznie bardziej kosztowne niż wykonanie tego samego styku w trakcie budowy "nitki" i jest to drugi powód dla którego możecie wysłać do nas zamówienie na centrownik.

Montaż ręczny angażuje więcej ludzi i jest czasochłonny. Użycie centrownika skraca montaż rur do niezbędnego minimum. Użycie dwu centrowników na jednym rurociągu umożliwia montaż następnego styku jeszcze przed zakończeniem spawania poprzedniego. Urządzenie jest na tyle lekkie ,że pozwala na obsługiwanie go przez jedną osobę , a operowanie nim nie wymaga szczególnych umiejętności. Prostota i prędkość montażu to kolejny powód aby zaopatrzyć się w centrownik.

Typ DN średnica zewnętrzna łączonych rur [mm] masa centrownika [kg]
32 42,4 1,8
40 48,8 1,8
50 60,3 1,8
65 76,1 3
80 88,9 3,25
100 114,3 3,5
125 133,0 - 139,7 4
150 159,0 - 168,3 6,5
175 193,7 7
200 219,1 8
250 273,0 10
300 323,9 11
350 355,6 13
400 406,4 16
500 508,0 19
600 609,6 22
700 711,0 45
Z hydraulicznym zaciskiem / with hydraulic lock
400 406,0 27
450 457,0 30
500 508,0 32
600 609,6 45
700 711,0 75
800 813,0 90
900 920,0 100
1000 1016,0 115
1100 1120,0 127